><><>< modlitwaSERCA ><><><
~ muzyka z pozytywnym przesłaniem ~
<<59>>    << 60 >>    <<61>>


"JEZUS SIŁĄ MĄ"


JEZUS silą mą! JEZUS pieśnią mego życia!
W Nim znalazlem to, czego szukałem do dzisiaj.

**

Josh Blackesley - "YOU ARE THE LIGHT"


"Wy jesteście solą ziemi,
Wy jesteście światłem świata."

**

San Damiano - "O PIĘKNOŚCI NIESTWORZONA"


Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie,
która by nie płonęła miłością ku Tobie.

**

Tomek Kamiński - "TY TYLKO MNIE POPROWADŹ"


Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się!

**

TGD - "NADEJDZIE DZIEŃ"


Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie. Cała ziemia śpiewa.
Wielka radość na Syjonie: Król zstępuje z nieba!

NF - "OH LORD" [napisy PL]


Trudno odpowiedzieć na modlitwy,
Kiedy sami modlitwę porzucamy.


<<58>>  <<59>>  <<60>>  <<61>>  <<62>>

<-- powrót