><><>< modlitwaSERCA ><><><
~ muzyka z pozytywnym przesłaniem ~
<<67>>    << 68 >>    <<69>>


Michał Król - "PRZENIKAJ" [lyric video]


Przenikaj, uwalniaj, uzdrawiaj mnie, Panie mój...
Należę do Ciebie i kocham Cię...

**

Michał Król - "JESTEŚ BOGIEM CUDÓW" [lyric video]


Gdzie możliwości moich kres
Tam właśnie Twoja wielka moc objawia się...

**

Michał Król - "BOHATER NIEBA" [lyric video]


Imię JEZUS jest mocniejsze niż śmierć!
ON uwolnił nas! ON odmienił świat!

**

Michał Król - "PODDAJĘ SIĘ TOBIE" [live]


Poddaję wszystko Tobie. Weź, mnie takiego jak jestem.
Zbawić to pokolenie, wywyższyć Ciebie. Proszę użyj mnie.

**

NiemaGOtu - "BIADA" #NIEŚMIERTELNI


Wszysto to czegośmy im nie uczynili...
...tegośmy i nie uczynili Jemu - swojemu Bogu.

NiemaGOtu - "PRZYBĄDŹ, ŚWIĘTY"


Przybądź Święty, Niepojęty z nieba na nas tchnięty Duchu!
Rozpal świętą, niepojętą z nieba na nas tchniętą miłość!


<<66>>  <<67>>  <<68>>  <<69>>  <<70>>

<-- powrót