><><>< modlitwaSERCA ><><><
~ muzyka z pozytywnym przesłaniem ~
<<70>>    << 71 >>    <<72>>


Exodus 15- "OCEANY" [napisy PL]


I będę wzywać Imię Twe...
I ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się...

**

Owca - "BLISKO"


Moje narzekanie Ty zamieniasz w taniec!!
Tobie zaufałem, nic mi się nie stanie!!

**

Owca - "TAK"


Zrobię wszystko, cokolwiek mi powiesz.
Chcę polegać tylko na Tobie.

**

Owca - "ODDAJĘ WSZYSTKO"


Tylko Tobie oddam pokłon! Tylko Tobie będę służył!
Ukochałeś nas do końca miłością przewdwieczną...

**

TGD - "UKOJENIE" [napisy PL]


Tylko w Bogu moje jest zbawienie,
W Nim jedyne duszy ukojenie.

Kutless - "KING OF MY HEART"


Ty jesteś Bogiem, Królem mojego serca...
Panem mojego życia...


<<69>>  <<70>>  <<71>>  <<72>>  <<73>>

<-- powrót