><><>< WIARA & MODLITWA ><><><
~ Czy Twoja wiara jest dojrzała? ~
<< Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? >>
<<16>>    << 17 >>    <<18>>


PO CO NAM CHRZEST ŚWIĘTY?


Sofia SketchPad - Baptism
Jezus zapłacił za nas okup. On nas wykupił.

**

O CO CHODZI W BIERZMOWANIU?


Sofia SketchPad - Confirmation
Łaska Ducha Świętego jest nam dana od Pana!

**

EUCHARYSTIA - TO JEST MOJE CIAŁO!


Sofia SketchPad - Eucharist
Tylko ten kto spożywa Ciało i Krew Jezusa ma w sobie życie...

**

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA


Sofia SketchPad - Confesasion
Jezus zapłacił za nas ogromną cenę. To On odpuszcza grzechy...

**

PO CO SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA?


Sofia SketchPad - Marriage
Sakrament małżeństwa - wspólnota na wzór Trójcy Świętej.

HERES/WZN - "MODLĘ SIĘ ZA WAS"x


...
"Wy jesteście światłem świata."


<<15>>  <<16>>  <<17>>  <<18>>  <<19>>

Strona Apostolatu "Młodzi dla Życia"

<-- powrót