><><>< Znalezione w necie ><><><
~ coś do ObeJrzeNia i PoSłucHaNia ~
<<108>>    << 109 >>    <<110>>


WueN - "MAMO"


Mamo, Mamusiu... Żyję tylko wspomnieniami...
Zawsze będziesz mym aniołem. Jesteś mymi marzeniami...

**

DOB - "ZWYCIĘSTWO ŚMIERĆ POCHŁONĘŁO"


Dziewiczy Orszak Baranka - Uwielbienie w Krynicy
Zwycięstwo pochłonęło śmierć, więc i my zwyciężamy!:D

**

Matt Papa - "THE REWARD OF HIS SUFFERING"


"Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody..."
~ Zaryzykowali wszystko i poszli głosić "Dobrą Nowinę" ~

Matt Papa - "IT IS FINISHED"


"WYKONAŁO SIĘ."
Szatan został pokonany za tak wielką cenę... Alleluja!


<<108>>   inne   <<110>>
***
<-- powrót