><><>< Znalezione w necie ><><><
~ coś do ObeJrzeNia i PoSłucHaNia ~
<<141>>    << 142 >>    <<143>>


Exodus 15 - "NASZ BÓG"


Nasz Bóg jest wielki! Nasz Bóg jest silny!
Boże nikt inny nie równa się z Tobą...
Nasz Bóg uzdrawia! Jest wszechmogący, nasz Bóg!
**

niemaGOtu - "BIADA"


Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie...
Albowiem wszystko, to czegośmy im nie uczynili,
Tegośmy i nie uczynili Mu - swojemu Bogu...

**

An Animation - "TRUE FOOD"


Ta animacja pięknie pokazuje czym jest EUCHARYSTIA.
"Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje..."

Crowder - "FORGIVEN"x


Świat wokół nas się zmienił...
Dlaczego ucznia chce się włożyć w szablon..?


<<141>>   inne   <<143>>
***
<-- powrót