><><>< Znalezione w necie ><><><
~ coś do ObeJrzeNia i PoSłucHaNia ~
<<153>>    << 154 >>    <<155>>


King's Faith - "NEW MORNING BY ALPHA REV"


Czy można w życiu wszystko zacząć od nowa?
Jak pozostawić za sobą ponurą przeszłość?
**

"ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ"


"Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem wyciężaj" /Rz 12,21/

**

"ZAPOMNIELIŚMY O TYM..."


Nosimy w sobie troski, które winniśmy oddać
Temu jednemu, który jest w stanie je unieść.

Ks. Adam - "CHWDP"x


Chrystus Wam Daje Pokój!
Dzień po dniu, krok po kroku. xD


<<153>>   inne   <<155>>
***
<-- powrót