><><>< Znalezione w necie ><><><
~ coś do ObeJrzeNia i PoSłucHaNia ~
<<77>>    << 78 >>    <<79>>


DOBRO może zacząć się od CIEBIE


Daj IMPULS do DOBRA!!
Potrzeba tak niewiele...

**

Jesus Culture - "DANCE" (Full HD)


Po prostu tańcz dla Jezusa
RADOŚĆ w Duchu Świętym!

**

Anastasis - "CHCĘ TAK JAK ON!"


Chcę tak jak On, mieć tyle siły by trwać
I mówić: NIE, gdy cały świat krzyczy TAK...

Matt Maher - PRZEBUDŹMY SIĘ!


O śmierci, gdzie jest twój oścień?
O, piekło, gdzie jest twoje zwycięstwo?


<<77>>   inne   <<79>>
***
<-- powrót