><><>< Znalezione w necie ><><><
~ coś do ObeJrzeNia i PoSłucHaNia ~
<<88>>    << 89 >>    <<90>>


BÓG NIE ISTNIEJE ?


Jeśli Bóg istniałby naprawdę
to czy byłoby tyle cierpienia na świecie?

**

Na czym polega "SZUKAJĄC BOGA.PL"


Pytanie o sens życia... O własną tożsamość...
O budowanie relacji...

**

Video Katechizm - "POMÓDL SIĘ ZA MNIE"


Iść przez życie z Jezusem, dać Mu się poprowadzić...
To kwestia naszego wyboru...

Czy PIEKŁO, SZATAN istnieje?


Dopóki nie zastanawiasz się na sensem życia
możesz podążać w złym kierunku...


<<88>>   inne   <<90>>
***
<-- powrót